เลิกบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์อย่างไร

การเลิกบริษัทจำเป็นต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ โดยต้องลงประกาศทั้งหมด 4 ครั้ง

1) ประกาศว่าจะมีการประชุมเลิกบริษัท - โดยต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

2) ประกาศเลิกบริษัท - เพื่อเป็นการบอกให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมกันแล้วและมีมติที่ประชุมว่าจะเลิกบริษัท โดยต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ภายใน 14วัน นับจากวันที่ประชุมเลิกบริษัท หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

3) ประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิกบริษัท - ต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

4) ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี - ต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

(หมายเหตุ : ข้อ3,4 สามารถลงประกาศหนังสือพิมพ์ในคราวเดียวกันได้)


ทางเราเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สามารถลงประกาศเลิกบริษัทได้ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาถูกสุดเพียงกรอบละ 50 บาท หากคุณจะเลิกกิจการ สามารถลงประกาศเลิกบริษัทกับเราได้ค่ะ


ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อเลิกบริษัท สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้า "ลงประกาศ" ( https://www.prakard365.com/post-news ) แล้วเลือกไปที่หัวข้อที่ต้องการดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้เลยค่ะ